- Halvorsens beklagelse bedrer situasjonen

remskrittspartiets formann Carl I. Hagen roser Kristin Halvorsen for at hun etterkom anmodningen om å beklage sine uttalelser om Israel-boikott.