Frihetskjemper eller terrorist?

Mangel på en felles og klar definisjon av terrorisme, gjør det vanskelig for mange land å innføre strafferegler.