Legitimasjon for å stemme

Stortinget har bestemt at alle velgere må legitimere seg for å få avgi stemme ved høstens kommunevalg.