Slit med søvnproblem

Nattarbeid påfører offshorepersonell søvnproblem og gjer dei til storforbrukarar av sovemiddel. Oljeselskapa avviser at nattskift aukar ulukkesrisikoen.