Helseministeren tror på bedring i helseforetakene

Riksrevisjonen kritiserer helseforetakenes økonomistyring, men helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ser likevel lyst på framtiden.