Høyesterettsdommere kan bli stilt for Riksrett

Tre høyesterettsdommere risikerer å bli stilt for Riksrett på grunn av sin befatning med Fritz Moen-saken.