Provosert av høye lederlønner

Selv NHO reagerer på at topplederne i de største norske bedriftene i fjor fikk en lønnsøkning på 21 prosent.