Vil slette kriminelles gjeld

Professor Thomas Mathiesen mener at staten må ta seg av gjengangerkriminelles erstatningsgjeld. Diskutér saken!