Signatur betre enn ryktet

Toget som spora av på Bergensbanen sist onsdag har svært god kollisjonsmotstand og robuste vognkasser. NSB knyter likevel ikkje prestisje til bruken av dei.