Klager på gransker

Sorenskriver Stein Husby er klaget inn for Tilsynsutvalget for dommere med påstand om at han har utnyttet sin stilling til å få utlevert fortrolige politidokumenter.