- Kunne tatt menneskeliv

Petroleumstilsynet gir ledelsen i StatoilHydro sterk kritikk etter lekkasjen på Statfjord A 24. mai.