Nødslakter 800 griser

Venter svar om ytterligere 4-6 svinegårder i kveld.