Nytt forslag om erstatning til barnehjemsbarn

Byrådet i Oslo fremmet torsdag et nytt forslag om en kommunal billighetserstatning for barne- og skolehjemsbarn som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt.