- Har full kontroll med barnevernet

Anniken Huitfeldt etter BT-avsløringene den siste tiden.