Kronprinsparet vil bli økobønder

Kronprinsparet følger opp sin miljøprofil og ønsker å legge om gårdsdriften på Skaugum til økologisk drift.