Bløffer for å dra i krig

Veteraner fra fredsbevarende operasjoner underslår psykiske problemer av frykt for å bli nektet nye oppdrag.