Fjerner Rafto-bilder

Enova brukte et bilde av avdøde Egil Rafto i en annonse uten å spørre familien. Nå fjernes bildene fra kampanjen.