Kystverket tidobler nødhavner

For å avverge oljekatastrofer skal antall steder der skip kan søke nødhavn på Vestlandet tidobles. - Helt unødvendig å legge miljøutsatte nødhavner midt oppe i matfatet langs kysten, mener oppdrettsnæringen.