Kongeleg trøyst for Reiten

Molde (bt.no): Eivind Reiten ville ikkje la korrupsjonsgranskinga i Libya overskygga opningsfesten for Ormen Lange i Molde i dag.