Sjøforklaringen blir flyttet til Ålesund

Sjøforklaringen etter Bourbon Dolphin-forliset blir flyttet til Ålesund og avholdt først neste uke.