Seks tatt for skoletrussel

Politiet har tatt seks unge menn for å ha rettet trusler mot en ungdomsskole i Stavanger.