Flere kirker uten god nok brannvarsling

Flere av trekirkene her i landet har fortsatt ikke brannalarmer med direkte varsling til brannvesenet.