Miljøbombene skal utenfor 30 nautiske mil

Fullastede tankskip fra Murmansk skal fra 1. juli i år gå i seilingsleder mellom Vardø og Røst som i hovedsak ligger rundt 30 nautiske mil utenfor kysten.