235.233 purringar

Fleire veker etter at fristen gjekk ut, er 235.233 årsavgiftskrav fortsatt ikkje betalt. I Sogn og Fjordane er folk flinkast til å betale for seg.