Det er arvelig å bli uføretrygdet

Unge med foreldre som er uføretrygdede har tre ganger så stor risiko for selv å bli ufør, ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt.