Hver femte nordmen for feit

Fedmeepidemien er kommet til Norge. Hver femte nordmann er for tung og menn øker mest i vekt.