Økt myndighet til Kredittilsynet

Finansdepartementet overfører mer makt til Kredittilsynet. Målet er en mer effektiv saksbehandling.