Meir momspengar til frivillige

Regjeringa lanserer i dag sin valkamppakke til dei frivillige organisasjonane: Momskompensasjonen til organisasjonen blir om lag femdobla.