Pettersen biskop i Stavanger

Sokneprest Erling Johan Pettersen, opphavleg frå Bergen, vart i statsråd i dag utnemnd til biskop i Stavanger bispedømme.