Ville skyte seg selv i retten

Tiltalte i Anooshe-saken skaffet seg et våpen for å skyte seg selv, og det skulle skje inne i rettssalen i Kristiansund.