Oppvask etter hysj-lekkasje

Statsminister Kjell Magne Bondevik tok ein kraftig oppvask i regjeringa sitt tryggingsutval etter mistanken om at nokon hadde lekka sensitiv informasjon til USA.