Stor tiltro til meteorologene

90 prosent av nordmenn har stor tiltro til meteorologene.