Uenighet en fare for brannsikkerheten

Uenighet mellom private branntekniske rådgivere og kommunale etater om hvem som har myndighet i byggesaker, kan gå på brannsikkerheten løs.