- 10.000 barn har skolevegring

Flere enn 10.000 barn har alvorlig vegring mot å gå på skolen. Kun et fåtall får hjelp, hevder organisasjonen Voksne for Barn.