Høgsterettsdommar fjerna mot sin vilje

Høgsterettsdommar Jens Edvin A. Skoghøy måtte i går vike sete som ugild i Høgsterett trass i at han insisterte på å vere habil.