Presten gjorde dem glad i kirken

Bare Eva Reppe har en klar gudstro. Men alle tre har et sterkt forhold til kirken sin – i bydelen Ila i Trondheim.