Vurderer søksmål mot staten

Grete Knudsen og Bengt Martin Olsen er uenige i likningsnemndas avgjørelse. De vurderer om de skal klage på vedtaket eller om de skal saksøke staten.