- Positiv kuvending av regjeringen

Arbeiderpartiet er positivt overrasket over at Dagfinn Høybråten i gårsdagens BT varslet at regjeringen kan komme til å gå imot forslaget om å tillate økt bruk av midlertidig ansatte.