Førte elevfravær med registrering av fingeravtrykk

Elevene ved Sogn videregående skole i Oslo måtte registrere hvor mange timer de var på skolen ved hjelp av fingeravtrykk. Datatilsynet legger ikke fingrene imellom i sin kritikk.