Lettere å ta pappaperm

13.000 kroner ekstra til pappapermitterte når mor jobber deltid. Statsansatte kan få enda mer etter årets ny regler.