Leverte brekkjern og tapetkniver til Toska

Ridvan Halimi var en av hjernene bak NOKAS-ranet, mener påtalemyndigheten. 26-åringen hevder at han bare var utstyrsleverandør - uten kjennskap til hva som var i gjære i Stavanger.