Krev at Nydal vitner

Byggmester Øivin Nydal er eit heilt sentralt vitne i saka mot Flatland. Men både han og kona har saman med eit tredje vitne, Tore Gard, levert sjukmeldingar som seier at dei ikkje er i stand til å møte i retten.