Engstelige for «Skrik»

Ledelsen ved Munch-museet er veldig bekymret for «Skrik» etter at maleriet ble stjålet i for-middag. Det uerstattelige maleriet er ekstremt sårbart og kan lett påføres skader.