Lov å kalle barnet Flower, Power og Love

Flower, Power og Love er kjende slagord frå 70-talet. Men no er dei også fullt lovlege som førenamn i Noreg.