Tynnslitt tillit til Hanssen

Det er viktigere å redde sykelønnsordningen enn å beholde Bjarne Håkon Hanssen (Ap) i regjeringen, mener LO-leder Gerd-Liv Valla. Hanssen understreker at hele regjeringen står bak vedtaket.