Krever taxfree-handel på tog

Sosialistisk Venstreparti mener det er på tide å ta opp igjen forslaget om å innføre taxfree-handel på tog mellom Norge og utlandet.