Fremmed politi på norsk grunn

Regjeringen må raskt håndtere et sterkt utvidet politi— og grensekontrollsamarbeid med EU. Norske forhandlere er i ferd med å avslutte flere omstridte avtaler.