Vil anmelde falske legeerklæringer

Fylkeslegen i Oslo og Akershus vurderer å anmelde legen og psykologen som skal ha solgt falske legeerklæringer til kriminelle. President Torunn Janbu i Den norske lægeforening vil til bunns i saken.