Krekar-aktor slapp med skrekken

Førstestatsadvokaten i Oslo ville bøtelegge etterforskingsleiaren i saka mot mulla Krekar, førstestatsadvokat Erling Grimstad. Men i går la riksadvokaten vekk saka «etter bevisets stilling».