Innlevering av HV-tennstempler i rute

I enkelte heimevernsdistrikter er allerede 90 prosent av tennstemplene fra heimevernsvåpnene innlevert før fristen gikk ut onsdag.